Teresa

1r  ESO  ANGLÉS

Anglés 1r ESO Febrer 2013_2014

2n ESO  ANGLÉS

Anglés 2n ESO Febrer 2013_2014

Irregular Verbs

reading 1

reading 2

reading 3

reading 4

reading 5

reading 6

reading 1 Past Simple

Nelson Mandela

VALENCIÀ  1r ESO

Lectures i treballs curs 2013-2014

a

Treball lectua avaluac

a

Temari  1ª  AVALUACIÓ

d

Lectures 1ª avaluació

a
Auca  Jaume IAuca  JAUME  I

s

Lectures 2ª avaluació

a

Com comentar un poema

a

d

a

Lectura 3ª avaluació

Continguts examen FINAL

h

Continguts examen Juliol

 

h

 

a

a

2n ESO  V a l e n c i à                                                 

 a

Continguts examen FINAL

v

Continguts examen JULIOL

 

 

– Lectures i treballs curs 2013-2014

a

Temari  1ª  AVALUACIÓ

v

Lectura 1ª avaluació

a

Apunts sintaxi oracional (complements del verb)

a

a

Lectura 2ª avaluació

a

a

Treball lectura Quadern d’Àngela

a

Conjugació verbs regulars

a

a

g

Com comentar un poema

a

Treball pel·lícula Shakespeare in love

a

 

Lectura 3ª avaluació

Temari febrer pendents 1r ESO 2013-2014

Lectura “Esclafamuntanyes”

Fitxa lectura 2ª avaluació, rondalla d´ Enric Valor.

 Com comentar un poema

Temari 3º Avaluació

VALENCIÀ  2n ESO

Apunts sintaxi oracional

Fitxa lectura 2ª avaluació, Enric Valor.

Lectura “Esclafamuntanyes”

RÚBRICA presentació treball de lectura “mural”.

 

Anuncios